Logo Youngchem
25-29.03.2020
Hotel Fero ***Kraków, Poland

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres youngchem.congress@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że zgłoszenia nie są profilowane. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem youngchem.congress@gmail.com
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików “YoungChem”, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Warszawską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora). Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
  9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Politechniki Warszawskiej.