Logo Youngchem
25-29.03.2020
Hotel Fero ***Kraków, Poland

Rejestracja

PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ, DOPÓKI NIE DOSTANĄ PAŃSTWO MAILA ZATWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE.

PO ZATWIERDZENIU ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ ABSTRAKT NA ADRES youngchem.congress@gmail.com.

Uwagi

Uwaga! Okres rejestracji został wydłużony do 02.03.2020 (do drugiego marca włącznie)!

Ważne daty

25.02.2020Termin rejestracji oraz wysłania abstraktu.
02.03.2020Termin rejestracji oraz wysłania abstraktu.
03.03.2020Termin wpłacenia opłaty konferencyjnej.

Szczegółowy plan konferencji pojawi się po zakończeniu rejestracji.

Rodzaje prezentacji Twojej pracy

Prezentacja ustna

Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania swojej pracy w ciągu około 10 minut (wyłączając późniejszą dyskusję). Prosimy pamiętać, że mogą Państwo przedstawić tylko i wyłącznie własne badania.

Organizatorzy zapewnią Państwu komputer oraz projektor. Każdy uczestnik powinien przygotować prezentację w programie PowerPoint (inne akceptowalne formy plików to: .pdf, .doc, prosimy używać wersji programu office 2010) i przynieść ja na pamięci przenośnej USB. Wszystkie pliki będą zgrane do komputera organizatorów konferencji i zostanie tam sprawdzone ich działanie. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek oraz opóźnień.

Prezentacja powinna dotyczyć jednej z poniższych dziedzin naukowych:

Poster

Państwa poster musi być formatu A0 (841 mm szerokości i 1139 mm długości) lub podobny. Organizatorzy zapewnią Państwu wszystkie niezbędne narzędzia, aby przymocować poster.

Abstrakt

Abstrakt (jedna strona w języku angielskim) powinien być nadesłany przed 25 lutego; dotyczy to prezentacji ustnych oraz w formie posteru. Abstrakty, które otrzymamy później, mogą nie zostać dołączone do Książki Abstraktów. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu ich przez Komisję Naukową, autorzy tychże prac zostaną poinformowani o ich akceptacji.

Mogą Państwo pobrać schemat abstraktu z instrukcjami dotyczącymi przygotowywania abstraktu. Powinny być one w formacie .doc lub .rtf. Prosimy o podpisanie pracy zgodnie ze wzorem: nazwisko_oral.doc lub nazwisko_poster.doc (zgodnie ze zgłoszeniem).

Formularz rejestracyjny

Tematyka prezentacji
Typ prezentacji
Czy potrzebujesz oficjalne zaproszenie dla wizy?
Czy potrzebujesz potwierdzenia przyjęcia opłaty?
Czy masz specjalne potrzeby żywieniowe?
Chcesz zostać w hotelu przed/po konferencji?
Jesteś zainteresowany wycieczką? (bez dodatkowych kosztów)
Rozmiar oficjalnego T-shirt konferencji
Jak dowiedziałeś/aś się o YoungChem?