Logo Youngchem
10-14.10.2018
Hotel Brda ***Bydgoszcz, Poland

Rejestracja

PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ, DOPÓKI NIE DOSTANĄ PAŃSTWO MAILA ZATWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE.

PO ZATWIERDZENIU ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ ABSTRAKT NA ADRES youngchem2018@gmail.com.

Uwagi

Ważne daty

10 września 2018Ostateczny termin rejestracji oraz wysłania abstraktu.
16 września 2018Ostateczny termin wysyłania potwierdzenia rejestracji przez organizatorów.
19 września 2018Ostateczny termin na wpłatę opłaty konferencyjnej.

Już wkrótce!

Rodzaje prezentacji Twojej pracy

Prezentacja ustna

Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania swojej pracy w ciągu średnio piętnastu minut (włączając późniejszą dyskusję). Prosimy pamiętać, że mogą Państwo przedstawić tylko i wyłącznie własne badania. Organizatorzy zapewnią Państwu komputer oraz projektor. Każdy uczestnik powinien przygotować prezentację w programie PowerPoint (inne akceptowalne formy plików to: .pdf, .doc, prosimy używać wersji programu office 2010) i przynieść ja na pamięci przenośnej USB. Wszystkie pliki będą zgrane do komputera organizatorów konferencji i zostanie tam sprawdzone ich działanie. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek oraz opóźnień.

Prezentacja powinna dotyczyć jednej z poniższych dziedzin naukowych:

Poster

Państwa poster musi być formatu A0 (841 mm szerokości i 1139 mm długości) lub podobny.

Organizatorzy zapewnią Państwu wszystkie niezbędne narzędzia, aby przymocować poster.

Abstrakt

Abstrakt (jedna strona w języku angielskim) powinien być nadesłany przed dziewiątym września; dotyczy to prezentacji ustnych oraz w formie posteru.

Abstrakty, które otrzymamy później, mogą nie zostać dołączone do Książki Abstraktów. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu ich przez Komisję Naukową, autorzy tychże prac zostaną poinformowani o ich akceptacji.

Mogą Państwo pobrać schemat abstraktu z instrukcjami dotyczącymi przygotowywania abstraktu. Powinny być one w formacie .doc lub .rtf.

Prosimy o podpisanie pracy zgodnie ze wzorem: nazwisko_oral.doc lub nazwisko_poster.doc (zgodnie ze zgłoszeniem).

Plan konferecji

Szczegółowy plan Konferencji pojawi się po zakończeniu rejestracji.

Formularz rejestracyjny

Tematyka prezentacji
Typ prezentacji
Czy potrzebujesz oficjalne zaproszenie dla wizy?
Czy potrzebujesz potwierdzenia przyjęcia opłaty?
Czy masz specjalne potrzeby żywieniowe?
Chcesz zostać w hotelu przed/po konferencji?
Jesteś zainteresowany wycieczką? (bez dodatkowych kosztów)
Rozmiar oficjalnego T-shirt konferencji
Jak dowiedziałeś/aś się o YoungChem?