Logo Youngchem
11-15.10.2017
Hotel Victoria ***Lublin, Poland

Rejestracja

Prosimy wypełnić formularz, a następnie kliknąć przycisk “Wyślij”. Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu siedmiu dni. W razie braku potwierdzenia przez nas zgłoszenia w ciągu 7 dniu, prosimy o kontakt email: youngchem2017@gmail.com.

PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ, DOPÓKI NIE DOSTANĄ PAŃSTWO MAILA ZATWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE.

PO ZATWIERDZENIU ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ ABSTRAKT NA ADRES youngchem2017@gmail.com.

Uwagi

Ważne daty

9 września 2017Ostateczny termin zgłaszania się oraz nadesłania abstraktu
15 września 2017Końcowe decyzje w sprawie ustnej prezentacji i plakatów
18 września 2017Ostatni termin przelewu należnej kwoty pieniężnej!

Rodzaje prezentacji Twojej pracy

Prezentacja ustna

Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania swojej pracy w ciągu średnio piętnastu minut (włączając późniejszą dyskusję). Prosimy pamiętać, że mogą Państwo przedstawić tylko i wyłącznie własne badania. Organizatorzy zapewnią Państwu komputer oraz projektor. Każdy uczestnik powinien przygotować prezentację w programie PowerPoint (inne akceptowalne formy plików to: .pdf, .doc, prosimy używać wersji programu office 2010) i przynieść ja na pamięci przenośnej USB. Wszystkie pliki będą zgrane do komputera organizatorów konferencji i zostanie tam sprawdzone ich działanie. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek oraz opóźnień.

Prezentacja powinna dotyczyć jednej z poniższych dziedzin naukowych:

Poster

Państwa poster musi być formatu A0 (841 mm szerokości i 1139 mm długości) lub podobny.

Organizatorzy zapewnią Państwu wszystkie niezbędne narzędzia, aby przymocować poster.

Abstrakt

Abstrakt (jedna strona w języku angielskim) powinien być nadesłany przed dziewiątym września; dotyczy to prezentacji ustnych oraz w formie posteru.

Abstrakty, które otrzymamy później, mogą nie zostać dołączone do Książki Abstraktów. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu ich przez Komisję Naukową, autorzy tychże prac zostaną poinformowani o ich akceptacji.

Mogą Państwo pobrać schemat abstraktu z instrukcjami dotyczącymi przygotowywania abstraktu. Powinny być one w formacie .doc lub .rtf.

Prosimy o podpisanie pracy zgodnie ze wzorem: nazwisko_oral.doc lub nazwisko_poster.doc (zgodnie ze zgłoszeniem).

Plan konferecji

Szczegółowy plan Konferencji pojawi się po zakończeniu rejestracji.

Formularz rejestracyjny

Tematyka prezentacji
Typ prezentacji
Czy potrzebujesz oficjalne zaproszenie dla wizy?
Czy potrzebujesz potwierdzenia przyjęcia opłaty?
Czy masz specjalne potrzeby żywieniowe?
Chcesz zostać w hotelu przed/po konferencji (dłużej niż 11-15.10.2017)?
Jesteś zainteresowany wycieczką? (bez dodatkowych kosztów)
Rozmiar oficjalnego T-shirt konferencji
Jak dowiedziałeś/aś się o YoungChem?